Here are some of my translations for our website called Rasyonalist.org

Rasyonalist.org isimli web sitemiz için yaptığım bazı çevirileri aşağıda görebilirsiniz.

Michigan Athletics Facility Rentals – Michigan Athletics Facility ...

I also both translated and designed these brochures for the brand Springpress.

Ek olarak aşağıdaki broşürleri Springpress markası için çevirdim ve tasarladım.